Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/alawieclaw/przedszkole12nowasol.pl/wordpress/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych

Przebywających w przedszkolu 10 godzin 

6:00 – 8:00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

8:00 – 8:15 – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8:15-8:30 – Przygotowanie do śniadania

8:30 – 9:00 – Śniadanie

9:00 – 10:45 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim. Zabawa ruchowa.

10:45- 11:00 – Przygotowanie do śniadania

11:00 – 11:30 – Drugie śniadanie

11 30  – 14 00 – Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali. Bajkoterapia, wizualizacja, relaksacja, muzykoterapia. Zabawa ruchowa.

14 00 – 14 15 – Przygotowanie do obiadu

14 15 – 14 45 – Obiad

14 45 – 16 00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej- czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

PODSTAWA PROGRAMOWA 8 00 -13 00 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

6 00 – 8 00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służce realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8 00 – 8 15 – Ćwiczenia poranne

8 15 – 8 30 – Przygotowanie do śniadania

8 30 – 9 00 – Śniadanie

9 00 – 10 45 – Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą. Zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. Ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

10 45 – 11 00  – Przygotowanie do śniadania

11 00 – 11 30 – Drugie śniadanie

11 30  – 14 00 – Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej- czytanie fragmentów książek. Bajkoterapia, wizualizacja, relaksacja, muzykoterapia.  Zabawa ruchowa.

14 00 – 14 15 – Przygotowanie do obiadu

14:15- 14:45 – Obiad

14 45 – 16 00- Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Rozchodzenie się dzieci.

PODSTAWA PROGRAMOWA 8 00 -13 00