Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/alawieclaw/przedszkole12nowasol.pl/wordpress/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

 Zgodnie z Motywem 59 RODO w Przedszkolu nr12 w Nowej Soli funkcjonuje procedura ułatwiająca osobie, której dane dotyczą, wykonywanie praw przysługujących jej na mocy rozporządzenia RODO.

Administrator zapewnia możliwość wykonania praw podmiotu, które wskazane są w artykułach od 15 do 22 RODO, tj.

  1. Prawo dostępu do danych osobowych
  2. Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  5. Prawo do przenoszenia danych
  6. Prawo do sprzeciwu

Administrator wskazuje formy możliwości kontaktu w sprawie zgłaszania żądań a także wniosków o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 • Adres e-mail: maria401@poczta.onet.pl
 • Osobiście w siedzibie administratora tj. w Przedszkolu nr12 w Nowej Soli Oś. Konstytucji 3Maja 12 H, 
 • 67-100 Nowa Sól
 • Listownie na adres siedziby firmy wskazany powyżej.

Poniżej znajdują się wzory wniosków realizacji praw osób, których dane dotyczą:

 • Wniosek o prawo dostępu do danych osobowych –Wniosek
 • Wniosek o żądanie sprostowania/uzupełnienia danych osobowych – Wniosek
 • Wniosek o żądanie usunięcia danych osobowych – Wniosek
 • Wniosek o sprzeciw wobec przetwarzania danych – Wniosek
 • Wniosek o żądanie przeniesienia danych osobowych – Wniosek
 • Wniosek o żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Wniosek