Projekty edukacyjne rok szkolny 2020/2021

„Przyjaciele Zippiego”

 Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, kształtujący i rozwijający umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Cykl opiera się na 24 spotkaniach, realizowanych przez wychowawcę w najstarszych grupach przedszkolnych.

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym

 

„Zabawa sztuką”

Ogólnopolski projekt edukacyjny, którego głównym celem jest propagowanie sztuki we współpracy z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Projekt pod patronatem „Wychowanie w przedszkolu” oraz Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

 

„Bajeczna księga

 Ogólnopolski projekt czytelniczy, którego organizatorem jest „Bliżej przedszkola”, który zakłada promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarza im okazję do twórczej ekspresji językowej i plastycznej oraz angażuje rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.

 

„Bliżej pieska”

 Ogólnopolski projekt, którego organizatorem jest „Bliżej przedszkola”, mający na celu podejmowanie działań uwrażliwiających dzieci na niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, a także edukujący przedszkolaków z zakresu właściwego zachowania wobec zwierząt.

 

„BohaterON – włącz historię”

Ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt bazując na historiach Powstańców, edukuje Polaków, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, krzewi postawy patriotyczne oraz buduje wrażliwość społeczną.

 

Projekt „Bohater Tygodnia”

Kim jest Bohater Tygodnia w  grupie – Autorką pomysłu jest Carmen Ibanez Sandin. Według niej każdemu dziecku z grupy należy poświęcić szczególną uwagę przez pełny tydzień, aby w ten sposób poczuło się w centrum uwagi. W ciągu tego tygodnia bohater jest najważniejszą osoba w grupie i ma możliwość opowiedzenia ciekawostek ze swojego życia i życia swojej rodziny.

Dzięki Projektowi dzieci czują się w pełni członkami grupy, uczą się obdarzać uwagą innych, zacieśniają więzi rodzinne, a współpraca rodziców z  przedszkolem staje się efektywniejsza.
Projekt „Bohater Tygodnia” to działania przeprowadzane we współpracy z rodzicami po to, aby każde dziecko w grupie poczuło się ważne i wyjątkowe.

Ogólny cel projektu:

 • Budowanie dobrej samooceny dzieci przez skupianie uwagi na ich umiejętnościach, sukcesach i mocnych stronach
 • Podkreślanie ich wyjątkowości i niepowtarzalności – dziecko powinno zwrócić szczególną uwagę na wszystkich swoich kolegów i koleżanki oraz dostrzec różnorodność grupy.