Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/alawieclaw/przedszkole12nowasol.pl/wordpress/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Programowo-metodyczna

mgr Ewa Nowaczyk-Babacz

mgr Anna Stramska

„Dziecko w krainie rytmu i muzyki”

Innowacja pedagogiczna „Dziecko w krainie rytmu i muzyki”  skierowana jest do dzieci w wieku  od 3 do 6 lat uczęszczających do Przedszkola nr 12 w Nowej Soli. Zajęcia prowadzone są cyklicznie raz w tygodniu w formie zabaw rytmicznych, muzyczno-ruchowych z elementami muzykoterapii i trwają od 15 do 25 min. w zależności od wieku i potrzeb dzieci. Każda jednostka zajęć składa się ze stałych elementów wprowadzających (marsz, trucht w rytm muzyki, reagowanie na konkretną linię melodyczną), następnie z zabaw rytmicznych związanych z tematem zajęć. Kolejna część jednostki to ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne oraz rozśpiewanie. Na koniec każdych zajęć następuje relaksacja w różnej formie.

Głównym  założeniem innowacji jest wspomaganie harmonijnego rozwoju oraz wyzwalanie aktywności ruchowej dziecka poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu.Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe przyczynią się do wykształcenia  u dzieci dyscypliny, koncentracji oraz przystosowania się do pracy w zespole. Cele ogólne innowacji są zgodne  z celami wychowania przedszkolnego, zaś cele szczegółowe odnoszą się w dużej mierze do integracji  dziecka z rówieśnikami, pozwalającej na tworzenie nowych więzi społecznych, kształtowania u dziecka poczucia własnej  wartości, umiejętności samooceny i kontroli, rozwijania muzykalności i podstawowych zdolności muzycznych takich jak: słuch muzyczny, poczucie rytmu, tempa, dynamiki, pamięci muzycznej.

Program skonstruowany jest w taki sposób, aby był dopełnieniem tematyki realizowanej w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nauczyciel w trakcie trwania zajęć dostosowuje działania do umiejętności dzieci. Rozwijaniu umiejętności artystycznych dziecka pomagają zaproponowane metody aktywizujące, które korzystnie wpływają na kształtowanie postawy twórczej dziecka, służą nabywaniu i usprawnianiu umiejętności i przyswajaniu wiadomości.

Muzyka  stanowi nieocenioną wartość dla dzieci.Wszystkie dzieci posiadają wrodzone zadatki zdolności muzycznych, a w początkowych  etapach   oddziaływań  edukacyjnych  są  one szczególnie podatne  na  kształtowanie muzykalności oraz słuchu muzycznego. Mamy nadzieję, że realizacja innowacji„Dziecko w krainie rytmu i muzyki”pozwoli rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewie piosenki. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe przyczynią się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji oraz wpłyną korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych.