Kadra Pedagogiczna

Dyrektor mgr Monika Knuth-Sapigórska

Wychowawca grupy 3-letniej ,,Smerfy”mgr Martyna Bujel, mgr Monika Knuth-Sapigórska

Wychowawcy grupy 3-4-letniej ,,Żabki” Ewa Jakubowska

Wychowawcy grupy 4-letniej ,,Kransoludki” –, mgr Joanna Pietrań, mgr Karolina Woźniak

Wychowawca grupy 4-5-letniej ,,Sówki” – mgr Agata Sasin, 

Wychowawcy grupy 5-letniej ,,Biedronki” , mgr Kamila Szcześniak, mgr Karolina Woźniak

Wychowawcy grupy 5-6-letniej ,,Słoneczka”mgr Alicja Jung, mgr Karolina Woźniak

Wychowawcy grupy 6-letniej ,, Pszczółki” mgr Ewa Nowaczyk-Babacz,  mgr Maria Kowalewska

Księgowość

IntendentkaEwa Mrówka

 

Kwalifikacje nauczycieli

mgr Monika Knuth-Sapigórska  – dyrektor 

studia wyższepraca socjalna i resocjalizacja

studia II stopnia magisterskienauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne

studia podyplomowe pedagogika lecznicza

studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

studia podyplomowe zarządzanie placówkami oświatowymi

mgr Mariola Banaś – nauczyciel dyplomowany

studia wyższeWychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane

studia podyplomoweEdukator

studia podyplomowe – Organizacja i zarządzanie oświatą

dodatkowe uprawnienia Biegły sądowy

mgr Martyna Bujel – nauczyciel kontraktowy

studia wyższePedagogika, specjalność – Pedagogika wczesnoszkolna z pedagogiką przedszkolną

studia II stopnia magisterskie – Pedagogika, specjalność – Terapia pedagogiczna z arteterapią

Beata Chreptowicz – nauczyciel mianowany

studia wyższe zawodowe Pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym

Ewa Jakubowska – nauczyciel dyplomowany

studia wyższe zawodowe Pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym

mgr Maria Kowalewska – nauczyciel dyplomowany

studia wyższeNauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne

studia podyplomoweTerapia pedagogiczna

mgr Bogusława Kubiak – nauczyciel dyplomowany

studia wyższeWychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

studia podyplomoweGimnastyka korekcyjno – kompensacyjna. Biomechanika w korekcji wad postawy ciała

mgr Alicja Jung – nauczyciel kontraktowy

studia wyższeWychowanie Fizyczne, specjalność – Wychowanie Fizyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną

studia podyplomoweEdukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

dodatkowe uprawnienia – Uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

dodatkowe uprawnienia Instruktor rekreacji – fitness – nowoczesne formy gimnastyki (aerobik)

mgr Marta Maścibroda – nauczyciel kontraktowy

studia wyższePedagogika, specjalność – Edukacja przedszkolna

studia II stopnia magisterskie – Pedagogika, specjalność – Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii

mgr Ewa Nowaczyk – Babacz – nauczyciel dyplomowany

studia wyższeZintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

dodatkowe uprawnieniaCertyfikat I stopnia z zakresu arteterapii

mgr Agata Sasin – nauczyciel kontraktowy

studia wyższePedagogika i praca socjalna

studia podyplomoweEdukacja elementarna i terapia pedagogiczna

mgr Anna Stramska – nauczyciel dyplomowany

studia wyższeEdukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym

studia podyplomowe Logopedia z terapią pedagogiczną

mgr Kamila Szcześniak – nauczyciel mianowany

studia wyższe – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna