Deklaracja o dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole Nr 12 w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej. www.przedszkole12nowasol.pl Data publikacji strony internetowej: 18.07.2018 …